Le_ky_ket_lien_tich_sawaco 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Le_ky_ket_lien_tich_sawaco 4

Cấp định mức nước sinh hoạt cho sinh viên, người lao động ở trọ

Ông Dương Hồng Đệ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn SAWACO và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy Bình Tân, biểu dương các chủ nhà trọ đã đăng ký cấp định mức nước.