Tặng học bổng cho các em thiếu nhi | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Tặng học bổng cho các em thiếu nhi

Tặng học bổng cho các em thiếu nhi

Thành Đoàn Tp – Bộ Chỉ Huy BĐBP Thành Phố tặng quà cho các em thiếi nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó