Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

  • Dịch Vụ 24H: cung cấp hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.
  • Chương trình: Khai mạc Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.
  • Thời gian:  Ngày 15.05.2016
  • Địa điểm: Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh
  • Thành phần tham gia: gần 300 lượt y bác sĩ trẻ tham gia.

Mô tả sản phẩm

Sáng ngày 15.05.2016, tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Đoàn Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.  Ngay sau lễ khai mạc, hơn 1.000 thầy thuốc trẻ, bạn trẻ của Thành phố đã hăng hái ra quân thực hiện các nội dung công việc tình nguyện.

Trong lễ khai mạc ngày hội, Dịch Vụ 24H hân hạnh đồng hành và cung cấp hệ thống âm thanh chuyên nghiệp phục vụ hơn 300 y bác sĩ trẻ tham gia.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 24H
Hotline: 0286 678 44 66
Email: 24hdichvutonghop@gmail.com
Website: 24hdichvutonghop.com

Một số hình ảnh chương trình.

Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.
Nhân viên Dịch Vụ 24H chuẩn bị âm thanh trước khi diễn ra chương trình.
Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.
Điều chỉnh viên lắp, kiểm tra các thiết bị “loa, mixer, micro,…” kĩ lưỡng để chương trình diễn ra thành công.
Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.
Âm thanh chuyên nghiệp phục vụ hơn 300 y bác sĩ trong chương trình.