Cuộc đời ông Hàng Vay Chi – một người bình thường kiến tạo nên những điều phi thường

  • Dịch vụ 24H: Phối hợp cùng Công ty TNHH Geek Decor tổ chức chương trình 
  • Chương trình: Tiệc sinh nhật mừng 70 tuổi ông Hàng Vay Chi
  • Thời gian:  12/12/2017
  • Địa điểm: Gem Center
  • Thành phần tham gia: 500 khách mời

Mô tả sản phẩm

Ngày 12 – 12 vừa qua, ông Hàng Vay Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được các con của mình bí mật tổ chức 

Đầu tiên khi bước vào sảnh tiệc, khách mời sẽ được bước vào không gian Hong Kong xưa cũng như thêm cơ hội tìm hiểu về các cột mốc quan trọng trong cuộc đời của ông Hàng Vay Chi 

“Việt Hương mì gia” thương hiệu tạo nên chỗ đứng cho ông Hàng Vay Chi 

Một góc photobooth bên phải là hình ảnh những mặt hàng chủ chốt thương hiệu Việt Hồng đang kinh doanh