Đại hội đồng cổ đông thường niên ngân hàng TMCP Sài Gòn năm 2016

  • Dịch vụ 24H: Thiết kế thi công Backdrop sân khấu
  • Chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngân hàng TMCP Sài Gòn năm 2016
  • Thời gian:  1\8/04/2017
  • Địa điểm: Tòa nhà phức hợp Times Square, Hồ Chí Minh
  • Thành phần tham gia: Khách hàng, ban lãnh đạo,cổ đông SCB

Mô tả sản phẩm

Sáng ngày 18/04/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại tòa nhà phức hợp Times Square, Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút đông đảo ban lãnh đạo, cổ đông của SCB để lại nhiều điểm nhấn ấn tượng.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2016 và giai đoạn 2012-2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 – 2017, Định hướng công tác quản trị năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012 -2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017 -2022; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022…  

Dichvu24h hân hạnh là đơn vị thiết kế, thi công Backdrop sân khấu cho trình. Xin gửi lời cám ơn chân thành đến ban lãnh đạo đại diện Yamato đã lựa chọn và tin tưởng đội ngũ Dichvu24h, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 24H
Hotline: 0286 678 44 66
Email: 24hdichvutonghop@gmail.com
Website: 24hdichvutonghop.com

Một số hình ảnh trong chương trình