Đầy năng lượng trong ngày hội ONE ABB Day 2017

  • Dịch vụ 24H: Sản xuất, thi công chương trình
  • Chương trình:  Teambuilding ONE ABB Day 2017
  • Thời gian:  1/12/2017
  • Địa điểm: Nhơn Trạch – Đồng Nai 
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo, nhân viên ABB

Mô tả sản phẩm

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để mỗi doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đối nội, thắt chặt tình cảm giữa nhân viên cũng như lãnh đạo trong công ty. Mở đầu cho tháng 12 đầy năng lượng,24H Service đã đồng hành cùng chương trình ngày hội ONE ABB Day 2017 với các hạng mục banner, photobooth, sân khấu.

Banner ngang treo quanh khu vực tổ chức với slogan ABB “Let’s write the future.Together.”

Standee đứng đặt tại các khu vực tổ chức trò chơi để miêu tả ý nghĩa từng hoạt động

 

Sân khấu và màn hình LED phục vụ cho các tiết mục của chương trình

Photobooth thiết kế phông nền 3D hình ảnh công nghệ đúng với chuyên ngành doanh nghiệp ABB. Logo ABB được diecut nổi khối tone màu đỏ nổi bật.

Chương trình thành công tốt đẹp và mang đến những sản phẩm hoàn hảo là mục tiêu 24H Service luôn hướng đến.