SAWACO kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Dịch vụ 24H: Thiết kế, thi công sân khấu, backdrop
  • Chương trình: Lễ kỷ niêm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam 
  • Thời gian: 30/1/2018
  • Địa điểm: Tổng Công ty Cấp nước SAWACO
  • Thành phần tham gia: Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty Sawaco

Mô tả sản phẩm

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) là một trong những đối tác thân thiết của 24h Service, đã cùng đồng hành trong các sự kiện lớn nhỏ khác nhau.Vào ngày 30/1 vừa qua, 24h Service đã tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Sawaco trong Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Backdrop Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ghế bọc vải trắng, nơ xanh được sắp xếp theo hàng  trước  thời gian chương trình

Hệ thống âm thanh công xuất 200 người