Tôn Trường Thắng kỷ niệm 15 năm thành lập

  • Dịch vụ 24H: Thi công sân khấu, photobooth
  • Chương trình: Lê kỉ niệm 15 năm thành lập Tôn Trường Thắng
  • Thời gian:  30/12/2017
  • Địa điểm: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÔN TRƯỜNG THẮNG

Mô tả sản phẩm

Những hình ảnh nội bật chương trình lễ kỉ niệm 15 năm thành lập và tổng kết cuối năm 2017 của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÔN TRƯỜNG THẮNG.