TOTO – “Tri ân khách hàng 2018”

  • Dịch vụ 24H: Sản xuất, thi công photobooth, sân khấu
  • Chương trình: Chương trình tri ân khách hàng 2018 – TOTO
  • Thời gian:  12/1/2018
  • Địa điểm: Times Square 
  • Thành phần tham gia: Ban lãnh đạo, nhân viên TOTO, khách hàng, đại lý TOTO 
 

Mô tả sản phẩm

Những hình ảnh về sản phẩm do 24h Service Co.,Ltd thực hiện trong chương trình “Tri ân khách hàng 2018” do TOTO tổ chức. 

Sân khấu được làm theo tone đỏ chủ đạo 

Photobooth sang trọng nổi bật hoạ tiết chúc mừng năm mới 2018 

Điểm nhấn “Life A New” được diecut nổi khối