Việt Tiến “Phát triển nguồn lực – Nâng tầm cao mới”

  • Dịch vụ 24H: Sản xuất, chạy chương trình 
  • Chương trình: Phát triển nguồn lực – Nâng tầm cao mới 
  • Thời gian:  2/2/2018
  • Địa điểm: White Palace
  • Thành phần tham gia: Toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến 

Mô tả sản phẩm

Những hình ảnh nổi bật trong chương trình “Phát triển nguồn lực – Nâng tầm cao mới” được Tổng Cổng ty Cổ phần may Việt Tiến tổ chức với các hạng mục Photobooth, sân khấu do 24H Service Co.,Ltd cung cấp vào ngày 2/2 vừa qua tại White Palace.

Khu vực photobooth được ốp khối chữ V 

Tổng quan sân khấu với kích thước chiều dài 14,64m chiều rộng 2,44m 

Hai bên cánh gà được tạo hình chữ V theo logo Việt Tiến 

Sân khấu hoành tráng phục vụ các tiết mục nghệ thuật trong chương trình