preloder

Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp 24H cần tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán tổng hợp cụ thể như sau: 1. Vị trí: Kế toán tổng hợp 2. Số lượng: 01 người 3. Mô tả chi tiết công việc: – Tổ chức và […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp 24H cần tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh cụ thể như sau: 1. Vị trí: Nhân viên kinh doanh. 2. Số lượng: 02 người 3. Mô tả chi tiết công việc: – Duy trì những quan […]